กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมกำลังพลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 11 สิงหาคม 25…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 128

    เช้าวั…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  วันที่ 28 ก.ค…

error: สวัสดีค่ะ