ติดตั้งและมอบชุดไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ให้กับผู้ยากไร้