พิธีเปิดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

error: สวัสดีค่ะ