รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ (Countdown)