ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดแพร่ “ เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน ”

วันศุกร์ที่ 25 กันยา…

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันเสาร์ที่ 26 กันยา…

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ

วันที่ 24 กันยายน 25…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดหน่วยงานข่าวแห่งปี 2563 ประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ และประเภทหน่วยงานขยันส่งข่าว สาขาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพิธีมอบรางวัล PRD3 AWARD 2020

วานนี้ (22 ก.ย. 63) …