ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว.com, กลุ่มรถตู้พิษณุโลก และกลุ่ม Phitsanulok Foto Life จัดให้มีกิจกรรมปลอบขวัญ เรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้มของชาวบ้านและเด็กๆ ออกมาเต็มใบหน้า

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของอำเภอนครไทยพร้อมเน้นย้ำทำตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนำความสุขสู่ประชาชนในพื้นที่

   เมื่อวันที่ …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พบมีน้ำเพียง 36 % หวั่นน้ำไม่พอปีหน้า ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพเสริม หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย และอายุสั้นแทน

  เมื่อวันที่  …