พาดหัวข่าว

จังหวัดพิษณุโลก จัดซ้อมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad โดยปั่นตามเส้นทางจริง ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่2 เริ่มมีนักปั่นมาซ้อมมากขึ้นกว่าครั้งแรก

  เมื่อวันที่  …

ผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยจังหวัดพิษณุโลกได้ วางระบบการดูแลกำกับแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล

  นายชูชาติ  กี…

อบจ.พิษณุโลก เปิดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

  เมื่อวันที่ 1…

จังหวัดพิษณุโลกแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

  นายพงษ์พัฒน์ …

ชาวบ้าน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกยังคงอนุรักษ์การใช้ไม้ไผ่ในการทำ “หลามไก่”ซึ่งเป็นอาหารแบบโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

  ผู้สื่อข่าวรา…

กรมทางหลวงจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่8 – 19 มกราคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

       นายชูชาต…

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ  ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน ทอง ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 นี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

       นางวราภร…