พาดหัวข่าว

พลตรี ธนา จารุวัตร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 59

วันที่ 10 พฤศจิกายน …

พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมคำนับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ…

พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และคณะ ทำการสำรวจขอบเขตพื้นที่ภูทับเบิกทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ…

จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 8จังหวัดกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เมื่อวันที่ 1…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.…

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

กระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่ 1…

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าปี 2559  เร่งผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  6  แห่ง เข้าสู่ระบบเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมลุยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพองค์กร  ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 9…