พาดหัวข่าว

จังหวัดพิษณุโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนประเทศไทยจะเก้าเข้าสู่ AEC ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค…เราจะอยู่ได้อย่างไร ?

เมื่อเวลา 09.00 น.วั…