พาดหัวข่าว

พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 เดชพันธ์ รอง ผวจ.น.ว. จนท.สาธารณสุขฯตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อของ จนท. ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63…

ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพล 20 นาย ร่วมกับ อำเภอสารภี , อบจ.ช.ม. และ ทต.ยางเนิ้ง ทำการรื้อถอน เก็บกวาดสิ่งปรักหักพัง(เป็นวันที่ 2)

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ…

พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ได้จัดชุด Army Dalivery บชร.3 ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนรอบค่าย

  เมื่อวันที่ 9…

พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39. ได้จัดชุด “39 โมบาย เดลิเวอรี่”และ”39 บาร์เบอร์”ลงพื้นอำเภอจอมทอง,อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63…

พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 39 จัดชุด “39 โมบาย เดลิเวอรี่”แจกจ่ายถุงยังชีพให้ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.พื้นที่อำเภอบางระกำ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63…