รอบรั้วสีเขียว

กองทัพภาคที่ 3 โดย พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3/ รองผู้บัญชาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 16 มีนาคม 255…

กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

  เมื่อวันที่ 7…

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ 32 คัน ช่วยเหลือประชาชนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2559

  วันที่ 7 มีนา…

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม”วันไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ประจำปี 2559″ โดยพลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง-ภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3 เป็นประธาน

    วันที่…

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน กิจกรรมสร้างการรับรู้สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญ และความสำคัญ ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ มาตรการการปราบทุจริตกลโกง ของร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 4 มีนาคม 2559…

กองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดโครงการ “สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ปี2 bike for health”

  วันที่ 18 กุม…

ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 พบกันใหม่ปีหน้าที่กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี.

  เมื่อเย็นวานน…

พลเอก วลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 วันที่  12 กุมภาพัน…

กองทัพภาพที่ 3 โดย พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับศพ ทหารกล้ากลับสู่บ้านอย่างสมเกียรติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์…