รอบรั้วสีเขียว

 ศป.บส.ชน. พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่เฟือง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 6…

ศป.บส.ชน. มอบอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน ให้ รพ.สต.บ.อรุโณทัย เพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 6…

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังเพิ่มเติม เข้มงวดในลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาค…

ศป.บส.ชน.ร่วมกับคณะครู และชาวบ้านในพื้นที่ติดตั้งฝ้าเพดานและกระดานไวท์บอร์ด ให้กับ ร.ร.บ้านห้วยห้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 05 กรกฎา…

พลเอก ชัยพฤษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา นำข้าราชการจากกรมเสมียนตรา จัดกิจกรรม”ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานต่อแนวพระราชดำริ”นำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนข้าวสาร อาหารแห้ง มามอบให้ 2 โรงเรียนที่อำเภอวังทอง

  เมื่อวันที่ 4…

รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.บส.ชน. ติดตามผู้บำบัดยาเสพติดโดยแมทาโดน บ.รักษ์พนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.…

พลเอก ชัยพฤษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา นำข้าราชการจากกรมเสมียนตราเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุพืช พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาค…

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อส…