เกษตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์…

กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยจักจั่น หนอนม้วนใบ และหนอนกระทู้ผักในช่วงเข้าสู่สภาพอากาศแห้งแล้ง

    &…

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง มอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

     …

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดสัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 1

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท…

“มอบของขวัญจากรัฐบาล”นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครง การป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

 วันที่ 4 กุมภา…

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมหน่วยรับผิดชอบดำเนินงานศิลปาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ

​ วันที่ 1 กุมภาพันธ…

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตามแนวคิดร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่าใต้ฟ้าเมืองไทย

วันที่ 5 มกราคม 2561…