เกษตร

“ไข่ไก่อารมณ์ดี ” ไอเดีย ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร้องเพลงให้ไก่ฟัง ทุกเช้า พอไก่กินอิ่ม นอนหลับ มีเพลงให้ฟัง ก็ช่วยกันไข่เพิ่มปริมาณ แพ็คไข่ใส่ถุงขายตามตลาดนัด สร้างรายได้เป็นอย่างดี

       วันนี้ ( 16 ก…

สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก. ) พิษณุโลก เตรียมจัดงานกล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว ครั้งที่ 1 Toong talay Kaew Ochid Festival (1st) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

  สำนักงานองค์ก…

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เผยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรแบบใหม่ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ (23 มกราคม 25…

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี2559/60

  เช้าวันนี้ ( …

กรมการค้าภายในร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเข้มเครื่องชั่งรถยนต์ซื้อข้าวเปลือกให้ความเป็นธรรมกับชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือ

เช้าวันนี้  ( 9 พ.ย.…

สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ไก่ไทย สู้ภัยแล้ง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 นี้

  นางพวงเกษร  ว…

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันเกษตรกร ปี 2559 ตอนอ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ ( …

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559

        นายอารี…

ชาวชุมชนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ โดยทำพืชสวนไร่นา ปลอดสารพิษ ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย สร้างรายได้ สร้างความสุข มีรอยยิ้มทั้งชุมชน

  เมื่อวันที่ 2…

กำนันตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เผยปีนี้ภัยแล้งในพื้นที่ รุนแรงกว่าทุกปี แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ต้องปรับตัว หันมารับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้าง เลี้ยงครอบครัวในช่วงแล้งนี้ 

  เช้าวันนี้ ( …