เศรษฐกิจ

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในการประชุม เรื่องกำหนดแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค…

ชาวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติน้ำตกตาดปลากั้ง แหล่งท่องเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ แห่งใหม่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง      

  ซึ่งน้ำตกตาดป…

นาย วิทูรัช ศรีนาม รองว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิสามัญ ประจำปี 2558 สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

    เมื่อว…

พลตรีธนา จารุวัต เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1” เชื่อมโยงสู่อาเซียน

วันที่ 14 กันยายน 25…

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ และงานธงฟ้าส่งเสริมผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ ( …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงก่อนเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดพ…