ข่าวทั้งหมด

พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.กกล.นเรศวร พร้อม พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัตน์ รองผบ.ฉก.ร.4 ลงพื้นที่ตรวจการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่  10 ก.ค.…

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูง

องคมนตรีประชุมติดตาม…

ช้างฟาดงวง..ไล่ปิดเต้นท์ถาวรสร้างบดบังภูมิทัศน์บริเวณผาหัวสิงห์ บนภูทับเบิก ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 …

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้สัมภาษณ์สื่อ ระหว่างประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่กองกำลังนเรศวร ย้ำทุกหน่วยให้เข้มงวดเรื่องต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโ…

กองทัพภาคที่ 3 โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เมื่อ 8 ก.ค. 63 กองท…

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค…