ข่าวทั้งหมด

ทีมผู้ประเมินภายนอก ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่

วันที่ 5 ต.ค. 63 ที่…

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 4 ตุลาคม 2563…

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ…

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

สมาคมผู้ปกครองคนพิกา…

พิธีรับ-ส่่งหน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 3  ระหว่างพลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  กับ พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3

 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. …

สมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก มอบโล่ห์”คนดีศรีสองแคว”ประจำปี 2563 ให้..พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3

เมื่อวันที่ 2 กันยาย…

พิธี รับ – ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร – พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3

ตามที่มีพระบรมราชโอง…

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ระหว่าง พลโท จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก – พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3

วันที่ 2 ตุลาคม 2563…

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดพิธีรับ ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 กับพลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม…