ข่าวประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมมือกับ สโมสรโรตารี่นเรศวร โรตารีสากล ภาค 3360 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมดนตรี “กองทัพบกเพื่อประชาชน” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเหล่าข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, คุณเฟื่องเพชร ปฏิเวธวรรณกิจ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรม KICK OFF การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนชุมชนโหล่งฮิมคาว มุ่งส่งเสริมรายได้ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน