ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ปะทะระหว่างทหารเมียนมา กับชนกลุ่มน้อย ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก กรม.ทพ.36 สย.อ.อมก๋อย ร่วมกับ ศมพ.อ.อมก๋อย , สภ.อมก๋อย และ ปปส.ภาค​ 5 ตรวจค้นจับกุมเครือข่ายเชื่อมโยงยาเสพติด พื้นที่ บ.ห่างหลวง ม.6 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป)สนามสอบที่ 2 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองพลทหารราบที่ 7 กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2558 โดยนำนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

  โรงเรียนจุฬาภ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ

  สำนักงานคณะกร…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

  หน่วยปฏิบัติก…

จังหวัดพิษณุโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนประเทศไทยจะเก้าเข้าสู่ AEC ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค…เราจะอยู่ได้อย่างไร ?

เมื่อเวลา 09.00 น.วั…