ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้แก่ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 129 อบจ.พิษณุโลก รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19