รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี

        เม…