เมื่อ 22 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ร.4 พัน.3 จัดกิจกรรม การแข่งขัน เพื่อทดสอบ กิจเฉพาะในการฝึก Unit School อาวุธศึกษา ตามนโยบาย ผบ.ทบ. โดย จัดการทดสอบเป็น 2 ขั้น
ขั้นที่ 1 การถอดประกอบ แก้ไขเหตุติดขัด บรรจุ/เลิกบรรจุ
ขั้นที่ 2 การยิงปืนฉับพลันต่อเป้า รูปโควิด – 19
โดยมี ผบ.ร.4 พัน.3 ร่วมตรวจการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ร้อย.นขต.ร.4 พัน.3 ได้ทำการทดสอบภายใน และคัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถโดยเฉพาะกำลังพลนายสิบและพลทหาร มาร่วมแข่งขันยิงปืนด้วยกระสุนจริง ต่อเป้าโควิท19 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และเป็นการผ่อนคลายของกำลังพล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ และมีการมอบรางวัลให้กับที่ ที่ชนะตามลำดับ

84 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้