Templates by BIGtheme NET

พาดหัวข่าว

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรว ...

Read More »

นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงผู้สูญหายจากเหตุฝนตกหนัก ดินสไลด์ ณ พื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ละอูน ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงผู้สูญหายจากเหตุฝนตกหนัก ดินสไลด์ ...

Read More »

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมใหญ่ อบต.ท่าโพ ...

Read More »

นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการกิจกรรมวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. วัดห้วยดั้ง หมู่ 10 ตำบ ...

Read More »

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก “ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิด ...

Read More »

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการปิดฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 16 กันยายน 2561เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด ...

Read More »

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการปิดฝึกอาชีพและส่งมอบเบี้ย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือ ...

Read More »

นายสมนึก ไพรินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิด”โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม”

สพร.9 พิษณุโลกร่วมกับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก “ฝึกอาชีพผู้ต้อง ...

Read More »

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแข่งขันเรื ...

Read More »

“อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม”ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน” จ.พิษณุโลก ชื่นชมและขอบคุณ ร้านค้าตลาดประชารัฐให้ความร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์กล่องใส่อาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพาสติก ตามนโยบายรัฐบาล” 

  วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล ...

Read More »