มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดแพร่ “ เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน ”

วันศุกร์ที่ 25 กันยา…

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันเสาร์ที่ 26 กันยา…

กองทัพอากาศ อัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา บนจุดยอดดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของกำลังพลกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ อัญเชิญพ…