นายชูชาติ กีฬาแปง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2…

ผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยจังหวัดพิษณุโลกได้ วางระบบการดูแลกำกับแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล

  นายชูชาติ  กี…

จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่8 – 19 มกราคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

       นายชูชาต…

ชาวนครไทย จัดพิธีทอธงทอใจ ลงด้ายเส้นแรก เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมการทอธงในการนำไปถวายพ่อขุนบางกลางท่าว ตามประเพณีปักธงชัย ในปีนี้

  เมื่อวันที่ 1…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาล สร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  วันนี้ 13 พฤศ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปิด การอบรมราษฎรอาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12พย.58 …

จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 8จังหวัดกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เมื่อวันที่ 1…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรและนาข้าวของชาวนาที่ประสบภาวะขาดน้ำในพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอพรหมพิราม

  เมื่อวันที่ 4…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอพรหมพิราม พร้อมเน้นย้ำเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดอง แก้ปัญหาภัยแล้งและยาเสพติดในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 4…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิในจังหวัดพิษณุโลก

  บ่ายวันที่  3…

error: สวัสดีค่ะ