ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันที่  3 พ.ย.58 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนานิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และนางอนันตพร ฉ่ำแก้ว หัวหน้าสำนักงานหนังสือชั่วคราวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันมอบไข่ไก่ที่ได้รับมอบจากบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 ฟอง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้มอบให้กับโรงเรียนและมูลนิธิ ที่มีเด็กอยู่ในความอนุเคราะห์ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จำนวน 1,980 ฟอง โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา อำเภอนครไทย จำนวน  752 ฟอง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 เด็กพิการทางสมอง จำนวน 300 ฟอง มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป เด็กกำพร้ายากจน จำนวน 300 ฟอง สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแคว จำนวน 360 ฟอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จำนวน 692 ฟอง โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 300 ฟอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,000 ฟอง โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้โรงเรียนและมูลนิธิ ที่มีเด็กอยู่ในความอนุเคราะห์ในจังหวัดพิษณุโลก จะได้นำไข่ที่ได้รับไปปรุงอาหารให้เด็กและบุคคลากรได้รับประทานเป็นการลดพาระค่าใช้จ่ายต่อไป

 

 

 

3091 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ