พาดหัวข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศและปล่อยแถวการจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ 7   

  เมื่อวันที่ 7…

กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

  เมื่อวันที่ 7…

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ที่บริเวณสถานีรถไฟหนองตม ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม

  เมื่อวันที่ 9…

อำเภอวัดโบสถ์จัดงานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีอำเภอวัดโบสถ์ ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาและขยายตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาล ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำรายได้สู่ท้องถิ่น

  เมื่อค่ำวันที…

เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวสินแจ่ม หลังผู้เป็นแม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคท้าวแสนปม สังคมรังเกียจไม่มีงานทำ ไม่มีเงินเข้าครอบครัว และยังต้องเลี้ยงลูกสาวแฝดสาม ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วอนสังคมอย่ารังเกียจอยากให้เห็นใจอยากมีรายได้ไว้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกทั้ง 3 ให้เรียนจนจบเป็นคนดีของสังคม

  บ่ายวันนี้ ( …

จังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ  22 ตำบล 131 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,819 ราย พืชผล ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 63,392 ไร่

  จากการที่ฤดูร…

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวังหวัดพิษณุโลกพร้อมตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและตรวจติดตามากรดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 4…

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ 32 คัน ช่วยเหลือประชาชนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2559

  วันที่ 7 มีนา…

นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สุดจะทนลงรายชื่อกว่า 1,000 คน พร้อมนำผ้าขาวผูกต้นเสลา  ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนกว่า 300 ต้น คัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ซึ่งจะตัดต้นเสลาแล้วนำเฟื่องฟ้ากับชามาปลูกแทนที่

จากกรณีที่มีโครงการป…