รอบรั้วสีเขียว

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ ผบ.กกล.นเรศวร ปฏิบัติภารกิจ ควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนไหลปิดทับเส้น

  เมื่อ 2 ส.ค. …

พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 พร้อมคุณณัฐชมรส แก้วเกษ และกำลังพลร่วมซ้อมใหญ่กับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหาข้อบกพร่องก่อนวันจริงของกิจกรรม”bike for mom “ปั่นเพื่อแม่

    เมื่อว…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ

  เมื่อวันที่ 2…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อที่ 29 กรกฎาคม …

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  วันที่ 28 ก.ค…