รอบรั้วสีเขียว

เมื่อ 12 ส.ค.58 เวลา 18.00 พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 และคุณณัฐชมรส แก้วเกษ ภริยา ผบ.ส.พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพล ส.พัน.4 ร่วมพิธีถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     …

พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 และ คุณณัฐชมรส แก้วเกษ ภริยา ผบ.ส.พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพล ส.พัน.4 ร่วมกิจกรรมซักซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อว…

พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 และ คุณณัฐชมรส แก้วเกษ ภริยา ผบ.ส.พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพล ส.พัน.4 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

    เมื่อว…

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมกำลังพลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 11 สิงหาคม 25…

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการแสดงแสง สี เสียง ( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน

    เมื่อว…

พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคุณประภาศรี แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดศาลาที่ระลึก รร.จปร. ครบรอบปีที่ 128

    เมื่อว…