รอบรั้วสีเขียว

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ

  เมื่อวันที่ 2…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อที่ 29 กรกฎาคม …

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  วันที่ 28 ก.ค…