พาดหัวข่าว

อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหา…

error: สวัสดีค่ะ