พาดหัวข่าว

ชมรมจักรยานพิษณุโลก ร่วมกับนักปั่นทั่วไป พร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ปั่นบอกรักแม่ Bike Love Mom เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

  เช้าวันนี้ ( …

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หลัง NU square ( NU Dorm ) ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.5…

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 สิงหา…

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 102 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 25…

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับ นายวิระจิตร สุวรรณ หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 สิงหาคม 25…

error: สวัสดีค่ะ