พาดหัวข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

   เมื่อวันที่ 16 ตุ…

ครูชำนาญการพิเศษ ประจำสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เตือนประชาชนที่ทำการย้อมผ้าสีดำเพื่อสวมใส่ แสดงความไว้อาลัย ควรย้อมให้ถูกวิธี และกำจัดให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายแก่ร่างกาย และลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 ต.ค.59 ที่…

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก จัดทำริบบิ้นสีดำ แจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานราชการและเอกชน แทนการไปซื้อเครื่องแต่งกายชุดสีดำ

  วันที่ 17 ต.ค…

แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมูลนิธิพระราชวังจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์

  เมื่อวันที่ 1…

แสตมป์รูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลกหมดเกลี้ยงภายหลังทราบข่าวสวรรคต

  วันที่ 18 ต.ค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานของจังหวัด

  เช้าวันที่ 19…

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมใจทำริบบิ้นดำติดให้กับผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานและนำออกแจกจ่ายประชาชนทั่วตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองพิษณุโลก เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    เมื่อวันที่ 18  …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560

  เช้าวันที่ 19…

error: สวัสดีค่ะ