พาดหัวข่าว

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ปล่อยแถวระดมสนธิกำลังกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันเหตุต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อนการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

       เมื่อวัน…

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า แสดงความจงรักภักดีและเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

            ด้ว…

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา

  เมื่อวันที่ 2…

สวท.พิษณุโลก จัดเวทีเสวนา ” สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559

       เช้าวันน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2559 พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการออกไปใช้สิทธิในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม นี้

       เช้าวันที่ 27…

จังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

     เช้าวันที่ 25 ก…

ปลัดจังหวัดพิษณุโลกนำคณะกรรมการออกตรวจประเมินกิจกรรมพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2559 ในระดับจังหวัด ตามโครงการวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ที่วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ  

          …

กองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลกฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.5…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกัน ในการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

  เมื่อเวลา 09.…

ฮือฮาพบพระหล่อสำริดแบบโบราณกว่า 400 องค์ที่วัดเกาะแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก โดย 1 ในนั้นเป็นพระรูปหล่อสำริด ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก่อนเป็นพระสงฆ์ ขนาด 5 นิ้ว คณะศรัทธาสร้างถวายวัดตั้งแต่ปี 2470-2480 คาดว่าจะเป็น 1 เดียวในประเทศไทย

  ผู้สื่อข่าวได…

error: สวัสดีค่ะ