ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่เมืองแม่เหียะ แสนคำเทอร์เรส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่2