ผาเมือง ร่วมป่าไม้ทำลายไร่ฝิ่น ชายแดนอำเภอเทิง

error: สวัสดีค่ะ