พ.อ.วรพงษ์ รอตภัยตรวจเยี่ยมการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ