เชียงใหม่ จัดกิจกรรมครัวอาหารปันสุข ถวายเป็นพระราชกุศล