“ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส “

error: สวัสดีค่ะ