ช่วยเเชร์ จ้า .....

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
มอบความอบอุ่น แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว เราจะก้าวไปด้วยกัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ
คุณ สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ และคณะ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณ สมกมล จิราธิวัฒน์ และคณะอีกด้วย
ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็น ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับในครั้งนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

58 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้