ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 113 ณ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (อาคารยอดทัพ) กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า
3. การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564
***********************

188 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้