ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล โดยเน้นการเตรียม ความพร้อมทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติในทุกภารกิจ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้จัดให้มีวิชาการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล ได้แก่
1. การฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยนำศิลปะการต่อสู้ที่ครบเครื่องด้วยมือเปล่า ในการใช้ร่างกาย เพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกคุกคามของฝ่ายตรงข้ามในระยะประชิด อาวุธทั้งหมัด เท้า เข่า และศอก ในรูปแบบการต่อสู้ (Hand to Hand Combat) โดยนำคุณลักษณะเด่น ของศิลปะป้องกันตัวแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วย แม่ไม้มวยไทย อาคิโด เทควันโด และกังฟู มาผสมผสานกันอย่างลงตัว
2. การฝึกประยุกต์เสริมทักษะประกอบกับศาสตราวุธโบราณของไทย ในทักษะพื้นฐานในการร่ายรำขวาน การขว้างขวาน การควงพลอง และการใช้พลองเป็นอาวุธในการต่อสู้ ตามแบบอย่างบรรพชนนักรบไทย
3. การฝึกการปฏิบัติการใช้อาวุธของหน่วยฯ ประกอบไปด้วยปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1, ปืนพก และปืนกล ซึ่งหน่วยได้ทำการฝึกยิงทางยุทธวิธีทั้งเป็นบุคคล และระดับชุดปฏิบัติการ ได้แก่ การแก้ไขเหตุติดขัด การยิงปืนฉับพลัน การยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่ การยิงปืนภายใต้สภาวะกดดัน โดยจำลองการยิงต่อเป้าหมายที่มีตัวประกัน เทคนิคใช้งาน และการยิงปืนพก 86 เพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธปืนสำรอง/ที่มีระยะยิงจำกัด รวมถึงการถอดประกอบในระดับผู้ใช้งานภายใต้สภาวะกดดัน ซึ่งจำกัดด้วยเวลา และการมองเห็น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชำนาญให้กับกำลังพลของหน่วย

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้มีความมุ่งมั่นในการฝึกเสริมทักษะการป้องกันตัวประกอบศาสตราวุธโบราณของไทย ให้กับกำลังของหน่วย เพื่อสืบสานความเป็นไทย รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจในขีดความสามารถในการปฏิบัติงานปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติได้ในทุกมิติ

414 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ