ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลก จนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นั้น
1. กองกำลังนเรศวร, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสำรวจความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน รายละเอียดดังนี้
1.1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชนสองแคว 1 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้ากำจัดกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำเข้าท่วมเส้นทางจราจรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านพะเด๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านผาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำในห้วยแม่สอด เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ บริเวณ ชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ บริเวณตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1.2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ ชุมชนเทศบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยได้เนินการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูในจุดที่น้ำเริ่มลด
– จัดกำลังพล ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด พร้อมอุปกรณ์และรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาด และช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ ชุมชนเทศบาลแม่ระมาด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
– ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด เพื่อเข้าสำรวจระดับน้ำเมยที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งการให้จัดชุดเตรียมพร้อมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
1.3 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
– จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลเข้าสำรวจระดับน้ำ บริเวณบ้านทีโน๊ะโค๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณปากทาง เข้าสำนักงานอุทยานแม่เมย จังหวัดตาก ยังไม่มีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่
– จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าตรวจสอบสภาพน้ำในลำห้วยวาเล่ย์ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 70 เซนติเมตร เข้าท่วมบริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
– จัดกำลังพลเข้าสำรวจระดับน้ำในลำห้วยวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พบสภาพน้ำมีสีแดงขุ่น ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่
2. กองพลพัฒนาที่ 3 นำโดย พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมในการช่วยขนของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

238 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ