ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากในการนี้คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 47 (จปร.47) ได้ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ให้กับโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก จำนวน 4 เครื่อง ใน 4 พื้นที่ ได้แก่

1.รพ.สนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) กรุงเทพฯ

2.รพ.สนามค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

3.รพ.สนามค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

4.รพ.สนามค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

และเมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 พล.ต.วุฒิชัย อิสระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว จากผู้แทน คณะ จปร.47

ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

100 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้