ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ 3 “ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยทหาร กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองทัพบก โดยมีการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบการแข่งขันฯ ดังนี้.-
1. การจัดทีมแข่งขัน ทีมละ 10 คน ประกอบด้วย
1.1 เยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จำนวน 4 คน
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2564 จำนวน 2 คน
1.3 นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จำนวน 1 คน
1.4 สมาชิกชมรมกตัญญูคลับ จำนวน 1 คน
1.5 อาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่ จำนวน 1 คน
1.6 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 1 คน
2. การแข่งขันฯ จัดในรูปแบบ New Normal มีกิจกรรม 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพิทักษ์ราชัน จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ชุมชน โดยมีเครือข่ายเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น การปฏิญาณตน, การเดินรณรงค์เทิดทูนสถาบัน เป็นต้น โดยการถ่ายทอดสดออนไลน์พร้อมกัน
2.2 กิจกรรมที่ 2 ปกป้องประชา โดยแข่งขันการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การร่วมประกอบเตียงสนามกระดาษรองรับผู้ป่วย และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เตียง และการร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างง่าย (การซ่อมหลังคาบ้าน)
2.3 กิจกรรมที่ 3 รักษาแผ่นดิน การปฏิบัติในการทดสอบกำลังใจ และความแข็งแกร่งของร่างกาย จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ วิ่งในภูมิประเทศ 1 กิโลเมตร, การลอดลวดหนาม, การข้ามเครื่องกีดขวาง, การข้ามลำน้ำ และการมีส่วนร่วมก่อกระสอบทรายทำบังเกอร์ตามบ่งการ
สำหรับการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกหน่วย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกทีมแข่งขันที่ดีที่สุดของแต่ละพื้นที่กองทัพภาค จากหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ 45 ทีมสุดท้าย ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดย มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับกองทัพบก ประกอบด้วยสมาชิกทีม ดังนี้
1. จ่าสิบเอก รณกร อิ่มศิล
2. นาย เฉลิมชนม์ คำเฉย
3. นาย ภุชงค์ พรมวัง
4. นาย ยศพล สินแจ่ม
5. นางสาว ญาณิศา พรมยวน
6. นาย กำชัย แผลติตะ
7. นาย เอกพล ศรีม่วงสุข
8. นาย ยศประวิชธนภพ เส็งล้ำ
9. นาย น้ำ ปัญญา
10. นาย ขจรศักดิ์ พุทธคาวี
11. นาย ศิวโรจน์ จิ๋วสละ
โดยทีมชนะเลิศได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบก นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วย และพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างยิ่ง

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
11 พฤศจิกายน 2564

312 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ