ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ร่วมกับร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก และชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้.-
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ร่วมกับร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทารกเพศหญิง อายุ 1 วัน มีภาวะสมองขาดเลือดหลังการทำคลอด เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ชาย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น หายใจเหนื่อย คลื่นไส้อาเจียน เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส


********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
18 พฤศจิกายน 2564

244 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ