ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 18 พ.น.64 เวลา 1900 พล.ต.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.มทบ.310 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย ของ จ.ตาก เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย(กระทงกะลา)ที่เป็นที่ภูมิใจของชาว จ.ตาก โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ,รอง ผวจ.ต.ก. เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลานกระทงสายริมแม่น้ำปิง จ.ตาก อ.เมือง จ.ตาก มีการควบคุมการจัดงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

92 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้