ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 ได้นำ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มทบ.38 ร่วมกับ จิตอาสา ฯ ได้เข้าให้ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของ แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ แก่ประชาชน บ.คอวัง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จว.น.น. จำนวน 30 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชุมชนบ้านคอวัง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จว น.น. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า เพื่อเริ่มการสร้างป่าเปียกในชุมชนและเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชนอีกด้วย ผลการปฏิบัติ : ประชาชนมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวของตนเองได้ทราบ

458 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ