ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองกำลังผาเมืองจัดลาดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขง ไทย – ลาว ครั้งที่ 1 หวังป้องปรามกลุ่มค้ายาตามแนวชายแดน 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ พล.จ. สีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน และ พ.อ.ทองไข สียาลาด หัวหน้าการทหาร บก.ทหาร แขวงบ่อแก้ว ร่วมพิธีเปิดการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ที่ท่าเรือเชียงของ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงรายพร้อมลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า ภายหลังจากที่กองกำลังผาเมือง ได้จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย กับ แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดน่าน ช่วงพฤศจิกายน 64 ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันให้มีการลาดตระเวนร่วม ทั้งทางบก และทางน้ำ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากด้านชายแดนเมียนมา มาทางประเทศลาวมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ไทย กองกำลังผาเมืองจึงมีการพัฒนาการสกัดกั้นระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งการลาดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขง ไทย – ลาว ครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต

500 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ