ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก พร้อมเป็นเจ้าภาพ“พิษณุโลกเกมส์” กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566พิษณุโลก พร้อมเป็นเจ้าภาพ “พิษณุโลกเกมส์” กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 นี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่11 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องเรือนหยาดเพชร รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กรมพลศึกษาพิจารณาให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นักกีฬาทุกคนมีคุณสมบัติ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสุขภาวะและสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรงด้วยการออก กําลังกาย เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ ชุมชน ซึ่ง โดยในปีนี้เป็น ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์”การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มี 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา , กีฬากอล์ฟ ,กีฬาแบดมินตัน , กีฬาเปตอง, กีฬาวู้ดบอล , กีฬาหมากรุกไทย , กีฬาตะกร้อ , การประกวดลีลาศ, การประกวดแอโรบิคมวยไทย ,การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ และกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีนักกีฬาและผู้ติดตาม จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) เดินทาง เข้ามาจังหวัดพิษณุโลก กว่า 10,000 คน ดังนั้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดเมืองพิษณุโลก ต้อนรับคนจากทั่วประเทศ เพื่อให้ นักกีฬาและผู้ติดตาม ที่ได้เดินทางเข้ามาพิษณุโลกแล้ว เกิดความประทับใจ พิษณุโลกพร้อมจัดงานใหญ่เช่นนี้จึงขอเชิญชวนคนพิษณุโลกร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรี

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ด้านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.สนับสนุนพิธีเปิดงานและสนามแข่งขัน และการประดับตกแต่งเมือง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การร่วมต้อนรับโดยเทศบาลนครพิษณุโลก

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาพร้อมผู้ติดตามที่จะมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับด้วยมิตรไมตรีในการแข่งขัน “พิษณุโลกเกมส์”กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566

133 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ