ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้แก่ นางสาว ปาลิตา เสมอตัว เด็กชาย ไมตรี แกว่นการนา เด็กหญิง นิราภร กัณหา ณ บ้านเลขที่ 310 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมิองตาก จังหวัดตาก

พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว


ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการบริจาควัสดุก่อสร้าง และร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จและดำเนินการส่งมอบบ้านให้ครอบครัวดังกล่าว

354 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ